top of page

PRIVACY

SENDERO, gevestigd aan Lijstersstraat 7B, 3052 BLANDEN (OUD-HEVERLEE) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.sendero.be
Lijstersstraat 7B, 3052 BLANDEN
+32 0472 562837
Romy Bache en Jo Vanautgaerden zijn de Functionaris Gegevensbescherming van Sendero. Zij zijn te bereiken via sendero.mountainbike@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Sendero verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk: – Voor- en achternaam – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres – Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld  in correspondentie en telefonisch – Locatiegegevens – Gegevens over uw activiteiten op onze website – Bankrekeningnummer - Eventuele allergieën en intoleranties.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Sendero verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – Het afhandelen van uw betaling – Opstellen ledenlijst voor deelname kamp en/of activiteit - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren – U te informeren over wijzigingen van diensten  – Sendero analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Sendero bewaart uw persoonsgegevens tot 1 jaar na deelname aan activiteit en/of kamp.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Sendero verkoopt uw gegevens niet aan derden.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Sendero neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via sendero.mountainbike@gmail.com

bottom of page