top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Datum derde aanpassing : 12/01/2024

1. Bij inschrijving gaat men automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

2. De deelnemers kunnen per mail (sendero.mountainbike@gmail.com)  inschrijven. 

3. Na inschrijving ontvang je een mail met uitnodiging tot betaling. De inschrijving is definitief zodra SENDERO het volledige bedrag ontvangen heeft.      Je ontvangt via mail de bevestiging.

4. Annulatie van de activiteit:

  • Indien de activiteit nog niet betaald werd, kan er kosteloos geannuleerd worden.

  • Indien de activiteit reeds werd betaald : 

       - In geval van ziekte of ongeval voor aanvang van de activiteit: uw aanvraag tot terugbetaling moet ons uiterlijk de 2de werkdag na                                   aanvang van de activiteit bereiken, samen met een doktersattest. Het bedrag zal binnen de 30 dagen teruggestort worden. Opgelet  er                     worden administratiekosten (€25) per deelnemer afgetrokken.

         -In geval van ziekte tijdens de activiteit (vanaf 2 dagen): uw aanvraag tot terugbetaling moet ons uiterlijk 5 werkdagen na de                                            activiteit bereiken, samen met een doktersattest. Het bedrag, min administratiekosten (€25) en deelgenomen dagen, zal binnen de 30                    dagen teruggestort worden. 

          - Annulatie tot 14 dagen voor aanvang van de activiteit. Het volledige bedrag zal binnen 30 dagen teruggestort worden. Opgelet er                             worden administratiekosten (€25) per deelnemer afgetrokken. 

           - Bij annulatie vanaf 14 dagen voor aanvang van de activiteit zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht. 

​5. Indien de activiteiten door overmacht of onvoorziene omstandigheden niet kunnen doorgaan, zullen de deelnemers hier zo snel mogelijk van op de hoogte worden gebracht.

6. Elke deelnemer is verzekerd voor lichamelijke ongevallen. 

7. SENDERO tracht al haar activiteiten op een zo veilig mogelijk manier te laten verlopen. De aard van de georganiseerde activiteiten (bv. sportkampen) en het feit dat de activiteiten in open lucht plaatsvinden, maakt het echter onmogelijk om alle risico's voor de deelnemers uit te sluiten.

8. SENDERO is niet aansprakelijk voor de zaakschade of lichamelijke schade welke tot de normale risico's van de deelname aan de georganiseerde activiteiten behoort.

9. SENDERO kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en/of schade aan de door deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen.

10. In uitzonderlijke omstandigheden of bij te weinig inschrijvingen kan een kamp geannuleerd worden of veranderen van locatie. In dit geval betalen wij u het reeds betaalde inschrijvingsgeld integraal terug.

11. SENDERO houdt zich het recht om een deelnemer te weigeren. Wanneer een deelnemer tijdens de activiteit door zijn ontoelaatbaar gedrag wordt geweigerd, zal het bedrag overeenkomstig het aantal dagen waarop niet deelgenomen is, binnen de 30 dagen na de activiteit, terugbetaald worden (min €25 administratiekosten per deelnemer).

12. Eventuele klachten dienen schriftelijk te gebeuren, binnen 5 werkdagen na de activiteit.

13. De gegevens van de deelnemers komen terecht in het bestand van SENDERO en worden voor een jaar bewaard.

14. SENDERO neemt beeldmateriaal van de activiteiten en de deelnemers. Deze kunnen gebruikt worden voor de website, flyers en andere publicitaire doeleinden. Indien u dit niet wenst, dient u dit schriftelijk te melden uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang van de activiteit. Uiteraard zal SENDERO dit respecteren.

15. SENDERO draagt ​​zorg voor de privacy van de deelnemers en de deelnemers en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de toepasselijke privacyregelgeving.

16. SENDERO heeft de bevoegdheid om zijn algemene voorwaarden ten alle tijden aan te passen. De nieuwe voorwaarden zijn pas geldig vanaf de datum van aanpassing. 

bottom of page